Spolek rodičů a přátel školy SPŠel.it v Dobrušce

Základní informace o SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy SPŠel.it v Dobrušce, Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška, IČ: 05219981

Ve škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy SPŠel.it v Dobrušce. Spolek je nezávislý na vedení školy, má sídlo na adrese školy a vyvíjí činnost ve prospěch žáků školy.

Vedení školy věří, že i pro následující roky se rodiče žáků hromadně rozhodnou pro dobrovolnou účast ve spolku, protože jen tak lze zajistit využití a čerpání prostředků v plném rozsahu pro všechny žáky bez rozdílu.

Hlavní pravidelné příjmy spolku tvoří členské příspěvky rodičů žáků a výtěžek z pořádání maturitního plesu školy. Příležitostnými příjmy jsou dary. Hlavními pravidelnými výdaji jsou příspěvek jednotlivým třídám na dopravu na exkurze a hrazení provozu kopírovacího stroje, který je k dispozici žákům. Příležitostně pak přispívá spolek na účast žáků na soutěžích a odměny nejlepším žákům za studijní výsledky a reprezentaci školy. Dále pak dle možností na zlepšení prostředí pro pobyt žáků ve škole.

Předpokládaná výše členského příspěvku od rodičů jednoho žáka je jako v minulých letech 400,- Kč na rok, výši každoročně schvaluje výbor spolku.

Činnost spolku na škole se řídí stanovami, pokyny statutárního orgánu a schůzemi členů. Rodiče se v případě zájmu můžou aktivně účastnit fungování spolku na škole. Pokud se pro to nerozhodnou, zastupuje je ve výboru zvolený třídní důvěrník.

Zmocněnec pověřený výborem zajišťuje operativně plnění úkolů spolku ve škole.

Orgány SRPŠ pro školní rok 2022/2023

Funkce
Příjmení, jméno
Předseda
Novotná Horká Pavlína
Místopředseda
Hospodářka
Školníková Ludvika

Třídní důvěrníci SRPŠ pro školní rok 2022/2023

Třída
Příjmení, Jméno
T4A
Krištofová Regina
T4B
Lhotský Aleš
S4E
Kosařová Kamila
T3A
Dvořáková Simona
T3B
Frančiaková Ivana
S3E
Hlavsa Václav
T2A
Faltová Veronika
T2B
Novotná Horká Pavlína
S2E
Dohnálková Petra
T1A
T1B
S1E

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze 4.4.2018 –

Zápis ze schůze 20.11.2017 –