Přijímací řízení

Termín podání přihlášky
Řádné termíny zkoušky
Náhradní termíny zkoušky
středa 1. březen 2023

čtvrtek 13. duben 2023

pátek 14. duben 2023

středa 10. květen 2023

čtvrtek 11. květen 2023q

Studijní obory

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Povinná lékařská prohlídka
Přijímací zkoušky
Přihláška
Digitální grafická tvorba
18-20-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
Aplikace počítačů a správa sítí
18-20-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika
26-41-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
Elektronické a počítačové systémy
26-41-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30

Jak na přijímačky

Podej přihlášku

Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. K přihlášce na elektrotechnické obory nezapomeň přiložit Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Na maturitní obor budeš skládat přijímací zkoušku 12. dubna nebo 13. dubna 2023. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín.

Zveřejnění výsledků

Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 28. dubna 2023. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn zde. Pozn. odkaz na stránku Úřední deska Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

Odevzdej zápisový lístek

Teprve poté, co na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu doručit do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tedy do 10. května), a to buď osobně, nebo poštou. Zápisový lístek ti dají na tvé základní škole.

Podej přihlášku

Adresa pro zaslání přihlášky a odevzdání zápisového lístku

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška

Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška

Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 773 684 544

info@spselitdobruska.cz

Jsme škola, která spojuje elektrotechniku s informatikou

Vyber si svou profesní cestu.