Školní průkaz ISIC

Jak vyřídit školní průkaz ISIC

ISIC slouží jako oficiální průkaz žáka naší školy. Karty ISIC vyřizuje paní Miloslava Skalová.

ISIC karty pro ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

VYŘÍZENÍ NOVÉ KARTY ISIC:

Vyplňte žádost o vydání průkazu a přineste ji do kabinetu Školního poradenského pracoviště, případně zašlete ve formátu PDF na e-mail mskalova@spselitdobruska.cz.

Poplatek ve výši 350,- Kč za pořízení nové karty ISIC uhraďte společně s předáním žádosti.

Průkazovou fotografii si pořizovat nemusíš, máš ji pořízenou z prvního dne ve škole.

Zhotovení ISIC karty trvá přibližně týden. Objednávky jsou odesílány k výrobě 1x ročně – vždy v září. Hotovou kartu si vyzvednete v kabinetu Školního poradenského pracoviště.

PRODLOUŽENÍ KARTY ISIC:

Poplatek ve výši 250,- Kč za revalidační známku uhraďte hotově.

ZTRÁTA NEBO ZNIČENÍ ISIC KARTY:

O zhotovení duplikátu stačí požádat v kabinetu Školního poradenského pracoviště pouze ústně, není třeba nová žádost.

Poplatek ve výši 100,- Kč za zhotovení duplikátu karty ISIC uhradíte opět v hotovosti.

Objednávky jsou odesílány k výrobě pouze v pátek a zhotovení karty trvá přibližně týden.