Aplikační software a multimédia

Čtyřletý maturitní obor

Během studia žák získá komplexní znalosti a dovednosti pro práci s grafickými a multimediálními programy, se softwarem pro 2D projektování, 3D modelování, pro tvorbu a správu webových a softwarových řešení. Osvojí si znalosti a dovednosti nutné pro realizaci a správu počítačové sítě, pro instalaci a správu operačních systémů a aplikačního softwaru, pro realizaci a údržbu hardwarových řešení dle účelu a použití. Součástí výuky je ekonomika, ekonomický software a všechny běžně používané softwarové produkty, včetně databází.

Absolvent se může uplatnit jako grafik, fotograf, designér, webdesignér, programátor a správce webu, analytik a programátor softwaru, konstruktér, projektant, správce operačních systémů, správce sítí, pracovník uživatelské technické podpory, technik informačních technologií a obchodník s prostředky informačních technologií. Znalosti z ekonomických předmětů uplatní při práci v propagaci, marketingu, ekonomice, účetnictví, administrativě i v podnikání.

Tento obor podporují významné partnerské firmy STORMWARE, ProDos, Integraf, FG Forrest, FOMEI, Kodak Express No 200, Podorlická kartonážní a další. Absolventi se mohou přímo uplatnit v praxi nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na informační technologie, multimédia, ekonomiku a management.

Kod oboru

číslo

Školní a vzdělávací program

Název

Dosažené vzdělání

Úplné střední dosažené vzdělání s maturitou

Zakončení studia

Maturitní zkouškou

Počet přijímaných žáků

30

Osvědčení o zdravotní způsobilosti

ANO / NE